Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu za 2017 rok Drukuj
wtorek, 31 lipca 2018 08:59
  1. Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Organizacji Pożytku Publicznego Fundacji Pomocy Dzieciom za 2017 rok.
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  3. BILANS - łączny - sporządzony na dzień 31.12.2017r.
  4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - łączny - sporządzony na dzień 31.12.2017r.
  5. Informacja dodatkowa za 2017r. (KOREKATA)
  6. BILANS - Fundacja Pomocy Dzieciom - sporządzony na dzień 31.12.2017r.
  7. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Fundacja Pomocy Dzieciom - sporządzony na dzień 31.12.2017r.
  8. BILANS - Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci - sporządzony na dzień 31.12.2017r.
  9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci - sporządzony na dzień 31.12.2017r.