mgr Katarzyna Kabacik

mgr Katarzyna Kabacik Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 08:38

Certyfikowany Terapeuta SI

Kwalifikacje:

 • 2002r. - Technik Fizjoterapii - Medyczne Studium Zawodowe - Zabrze
 • 2000r. - Kurs dla wychowawców kolonijnych
 • 2002r. - Kurs "Problemy rehabilitacyjno - edukacyjne dzieci niepełnosprawnych" - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego WODKM w Katowicach
 • 2003r. - Międzynarodowa Konferencja "Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi." Wrocław Fundacja "Promyk - Słońca"
 • 2003r. - Szkolenie wewnętrzne "Stymulacja polisensoryczna" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2004r. - Szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2004r. - Warsztaty "Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec, mgr T.Stefanowicz
 • 2005r. - Ukończone Studia Licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika Kolegium Nauczycielskie Bielsko - Biała
 • 2005r. - Warsztraty metodyczne "Ocena poziomu funkcjonowania ucznia uposledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym". Bielsko- Biała
 • 2006r. - Kurs I stopnia Decoupage Łodygowice
 • 2007r. - Kurs II stopnia techniki Decoupage Łodygowice
 • 2007r. - Masaż dziecięcy, masaż Shantala Krystyna Miozga Gliwice
 • 2007r. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej - ABAKUS Grant Kuratorium Oświaty
 • 2008r. - Warsztaty Metodyczne- Diagnoza i Terapia Osób z Autyzmem, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, Bielsko- Biała
 • 2008r. - "Metoda Ruchu-Rozwijającego Weroniki Sherborne"- I stopień - Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kraków
 • 2008r. - "Zespół Aspergera. Diagnoza i metody pracy " Centrum CBT Warszawa, lek.mgr Agnieszka Pisula
 • 2009r. - "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci - obraz kliniczny , metody pracy" Lek.mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
 • 2010r. - Studia magisterskie , kierunek - Pedagogika, Specjalizacja - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2010r. - Podróż w krainę wyobraźni - arteterapia dla najmłodszych WOM Bielsko - Biała
 • 2010r. - MUZYKA, RUCH, TANIEC I ZABAWA w pracy z dziećmi WOM Bielsko -Biała
 • 2011r. - ZACZAROWANY OŁÓWEK -wprowadzenie dziecka w świat pisma WOM Bielsko - Biała
 • 2011r. - Szkolenie na kierownika wycieczek szkolnych EDUKATOR Katowice
 • 2012r. - ZABAWY RYTMICZNO-MUZYCZNE inspirowanie muzyką Bielsko -Biała
 • 2012r. - ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ, WODA żywioły w przedszkolu WOM Bielsko -Biała
 • 2013r. - METODA DRAMY w edukacji Żywiec
 • 2013r. - WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Bielsko - Biała
 • 2013r. - Kurs Integracja sensorycznej I stopień Bielsko - Biała
 • 2014r. - Szkolenie: "Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi" Fundacja Pracownia Kompetencji w Warszawie, mgr Magdalena Szydłak
 • 2017r. - Szkolenie Integracja Sensoryczna II stopień - PTIS
 • 2018r. - Diagnoza w Integracji Sensorycznej. "As"
 • 2018r. - Stymulacja wg Delacato. Prodeste Opole