Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - mgr Teresa Kufel

mgr Teresa Kufel PDF Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 08:25

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Terapeuta metody SI

Kwalifikacje:

 • 1999r. - Ukończone studia wyższe magisterskie - kierunek fizjoterapia - AWF Kraków
 • 1995r. - Kurs "Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego met Vojty" - I Klinika Pediatrii i Kardiologii Akademii Medycznej Wrocław
 • 1999r. - Szkolenie "Podstawy terapi metodą NDT i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego" - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec, mgr Teresa Stefanowicz
 • 1999r. - Ruch rozwijający bazujący na pracy W. Scherborne - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec, prof.Bogdanowicz
 • 1999r. - Program M. i Ch. Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami w rozwoju. - "EUREKA" Lublin
 • 2000r. - Warsztaty komunikacji. - Gabinet psychologiczny B. Biała
 • 2000r. - Możliwości rozwijania sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym w międzynarodowym Ruchu Olimpiad Specjalnych - Olimpiady Specjalne Polska
 • 2000r. - Diagnostyka i terapia dzieci autystycznych Fundacja Pomocy Dzieciom - Żywiec
 • 2001r. - Podyplomowe studia pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • 2001r. - Podyplomowe studia pedagogiczne. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 • 2001r. - Wady postawy. Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • 2001r. - Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA"
 • 2001r. - Ogólnopolskie szkolenie dla trenerów Programu Treningowego Aktywności Motorycznej. Olimpiady Specjalne Polska - Białystok
 • 2002r. - "Wady postawy" doskonalenie umiejętności praktycznego prowadzenia. Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • 2002r. - Problemy rehabilitacyjno - edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego WODKM w Katowicach
 • 2003r. - Metody postępowania rewalidacyjnego i organizacja zajęć sportowych. Olimpiady Specjalne Polska
 • 2003r. - "Jestem dzieckiem z autyzmem - dajcie mi szansę" Specjalistyczno - Pedagogiczny Ośrodek Zdrowia w Częstochowie, WOM Częstochowa
 • 2004r. - Warsztaty "Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec, mgr T.Stefanowicz
 • 2004r. - Szkolenie na temat "Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) dzieci niepełnosprawnych" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2004r. - Szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska" Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2005r. - Warsztaty metodyczne "Ocena poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym" Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej
 • 2006r. - Warsztaty instruktażowe "Aktywność muzyczno - ruchowa dzieci" Centrum Edukacyjne "EDUKATOR" Katowice
 • 2006r. - Konferencja "Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "VIA MEDIA" Bielsko Biała
 • 2006r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Od niemowlęcia do dojrzałości- więzi - neurobiologia i geny" Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2006r. - Szkolenie "Możliwości rozwojowe osób niepełnosprawnych intelektualnie związane z ich uczestnictwem w sporcie, ćwiczeniach ruchowych, turystyce i rekreacji prowadzonych przez światowy ruch Olimpiad Specjalnych" Olimpiady Specjalne Polska
 • 2006r. - Szkolenie "Kierownik wycieczek szkolnych" Centrum Edukacyjne "EDUKATOR" Katowice
 • 2006r. - Certyfikat szkolenia " Makaton Program rozwoju komunikacji"
 • 2007r. - Szkolenie "Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - I i II stopień" Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania - Kwidzyń
 • 2007r. - Warsztaty "Techniki masażu, masaż dziecięcy, masaż Shantala" AB Centrum Terapii - Gliwice
 • 2007r. - Warsztaty "Jak dziecko autystyczne i z głębszą niepełnosprawnością poznaje świat" Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
 • 2007r. - Seminarium "Zdrowe dziecko od poczęcia- wady postawy u dzieci-diagnostyka, zapobieganie" Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Bielsko Biała
 • 2007r. - Kurs "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ABAKUS - Ruda Śląska
 • 2007r. - Warsztaty metodyczne "Matematyka dla każdego dziecka- Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki" wg programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej
 • 2007r. - Warsztaty plastyczne "Zdobienie powierzchni techniką decupage -cz. II" Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
 • 2007r. - Kurs kwalifikacyjny "Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej" Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku Białej
 • 2007r. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej ABAKUS Grant Kuratorium Oświaty
 • 2008r. - "Zespół Aspergera.Diagnoza i metody pracy - szkolenie - Centrum CBT Warszawa, lek.mgr Agnieszka Pisula
 • 2009r. - "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci - obraz kliniczny, metody pracy - szkolenie - Lek.mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
 • 2014r. - Szkolenie: "Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi" Fundacja Pracownia Kompetencji w Warszawie, mgr Magdalena Szydłak
 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.