Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - mgr Anna Majoch

mgr Anna Majoch PDF Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 07:35

Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath

 

Kwalifikacje:

 • 2003r. - Kurs Odnowy Biologicznej i Masażu - Izba Rzemieślnicza w Katowicach
 • 2005r. - Ukończone studia wyższe magisterskie - kierunek fizjoterapia - AWF w Katowicach
 • 2006r. - 3 semestralne studia Podyplomowe pedagogiczne w zakresie - przygotowanie pedagogiczne - Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu
 • 2006r. - Szkolenie - Komunikacja Pozawerbalna w Pracy z osobą z Autyzmem i z głębokim upośledzeniem umysłowym - Warsztaty Szkolenia Zawodowego w Krakowie
 • 2006r. - Kurs - wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią rozwoju psychomotorycznego - Centrum Metodyczne Pomocy
 • 2007r. - CERTYFIKAT NDT - Bobath podstawowy - Dom Dziennego Pobytu Dzieci Niepełnosprawnych w Głogowie
 • 2007r. - Szkolenie - techniki masażu, masaż dziecięcy, masaż Shantala Krystyna Miosga Gliwice
 • 2008r. - Konferencja Naukowo - Szkoleniowa: "Kiedy mózg pracuje inaczej" - Wrocław
 • 2008r. - Problematyka dzieci z przepukliną opono - rdzeniową - warsztaty terapeutyczne Stowarzyszenie Opolskie Rehabilitantów - Opole
 • 2009r. - "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci - obraz kliniczny, metody pracy" szkolenie - Lek.mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
 • 2009r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Niemożliwe staje się możliwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii" - Wrocław
 • 2010r. - Elementy Koncepcji Vojty - Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej Opole
 • 2011r. - Szkolenie "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)" - GWSH Katedra Fizjoterapii- Katowice
 • 2011r. - Kurs "Pediatria dla fizjotewrapeutów" - BMK- Wrocław
 • 2012r. - Konferencja nt: "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja" - Fundacja  Potrafię Pomóc  Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 2014r. - Szkolenie "Podstawy metody Vojty" Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
 • 2015r. - Kinezjotaping Polska Katowice
 • 2016r. - Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka - nowe trendy w diagnostyce i terapii" Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu
 • 2016r. - Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżynom. Mediqual Medex Żywiec
 • 2017r. - Kurs "Metoda Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka na początkowych etapach edukacji." Bielsko-Biała
 • 2018r. - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej IIi II stopnia. Katowice
 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.