mgr Małgorzata Nagaś

mgr Małgorzata Nagaś Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 07:18

Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath

 

Kwalifikacje:

 • 2009r. - Kurs "Masaż klasyczny" - Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach,Leszek Magiera
 • 2009r. - Kurs "Masaż gorącymi kamieniami" - Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach, mgr Małgorzata Strzopa
 • 2009r. - Kurs "Masaż leczniczy" - Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach, Leszek Magiera
 • 2009r. - Kurs "Masaż sportowy" - Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Katowicach, Leszek Magiera
 • 2010r. - Kurs "Kinesiology Taping" - Tomasz Senderek, Sosnowiec
 • 2011r. - Ukończone studia wyższe magisterskie - kierunek fizjoterapia - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 2012r. - Szkolenie "Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi" Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfanego w Katowicach
 • 2012r. - Konferencja "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja" - Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 2012r. - Szkolenie "Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych - spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego" - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfanego w Katowicach
 • 2012r. - Kurs "Fizjoterapia dziecka ryzyka" - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfanego w Katowicach
 • 2012r. - Kurs "Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia - neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej" - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Promyk Słońca we Wrocławiu
 • 2012r. - Kurs "Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne - I stopień - Małgorzata Mroziak Buczkowice
 • 2013r. - Kurs NDT - Bobath dla dzieci Włocławek mgr Mirosława Kuta
 • 2014r. - Szkolenie: "Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi" - Fundacja Pracownia Kompetencji w Warszawie mgr Magdalena Szydłak
 • 2014r. - Szkolenie "Podstawy metody Vojty" Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
 • 2015r. - Kurs: "Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci" Katowice, In Corpore, M.Matyja, A. Gogola
 • 2015r. - Kongres "Wybrane metody z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna" REHA PLUS
 • 2015r. - Seminarium wprowadzające do "Terapii integracji sensorycznej Ayres SIAT, pedagogiki integracyjno-sensorycznej SIPäd" REHA PLUS
 • 2016 ETT-Pediatric : Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii Wrocław, Esther De Ru
 • 2016 Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżynom. Mediqual Medex Żywiec