mgr Agnieszka Prochownik

mgr Agnieszka Prochownik Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 07:05

Certyfikowany terapeuta metody SI
Certyfikowany terapeuta metody PNF

Kwalifikacje:

 • 1999r. - Ukończone studia wyższe magisterskie - kierunek fizjoterapia - AWF w Katowicach
 • 1999r. - Studium odnowy biologicznej - AWF w Katowicach
 • 1999r. - Młodszy ratownik WOPR - AWF Katowice
 • 1999r. - Instruktor nauki pływania - AWF Katowice
 • 2000r. - Diagnoza i terapia dzieci autystycznych - Per Corda Łodygowice
 • 2007r. - Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej SI - Bielsko- Biała
 • 2007r. - Masaż dziecięcy, masaż Shantala - Krystyna Miosga Gliwice
 • 2007r. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej - ABAKUS Grant Kuratorium Oświaty
 • 2008r. - Kurs z zakresu Teorii Metodyki i Praktyki Terapii Neurorozwojowej cz I "Neurorozwojowe podstawy usprawniania" - Katowice
 • 2008r. - Kurs z zakresu Teorii Metodyki i Praktyki Terapii Neurorozwojowej cz 2 "Wczesna interwencja terapeutyczna" - Katowice
 • 2008r. - Kurs z zakresu Teorii Metodyki i Praktyki Terapii Neurorozwojowej "Programowanie Terapii Neurorozwojowej" - Katowice
 • 2008r. - Integracacja Sensoryczna II stopień wg J.Ayres "Diagnoza i Terapia zaburzeń integracji sensorycznej" - M.Karga , L.Klimont, E.Ziwa Warszawa
 • 2009r. - "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci - obraz kliniczny, metody pracy - szkolenie - Lek.mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
 • 2012r. - Konferencja nt: "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja" - Fundacja Potrafię Pomóc Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 2013r. - Kurs - PNF podstawowy - Reha plus Kraków
 • 2013r. - Kurs doskonalący umiejętności terapeuty: Diagnoza i terapia SI małego dziecka - kurs podstawowy - Sineł edukacja: terapia Warszawa
 • 2014r. - Szkolenie: "Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi" - Fundacja Pracownia Kompetencji w Warszawie mgr Magdalena Szydłak
 • 2014r. - Szkolenie "Podstawy metody Vojty" Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
 • 2016r. - "Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Porady praktyczne" Bielsko - Biała A. Romaniuk