mgr Krzysztof Marszałek

mgr Krzysztof Marszałek Drukuj
czwartek, 16 lipca 2015 06:45

Kwalifikacje:

 • 1997r. - Kurs szkoleniowy I0 "Lasery w medycynie" - Centrum Techniki Laserowej Warszawa
 • 1999r. - Szkolenie "Podstawy terapi metodą NDT i pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego" - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec Mgr Teresa Stefanowicz
 • 1999r. - Szkolenie nt. Ruch Rozwijający metodą W. Sherborne. International Sherborne Fundation prof.M. Bogdanowicz
 • 2002r. - Kurs "Problemy rehabilitacyjno - edukacyjne dzieci niepełnosprawnych" - Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego WODKM w Katowicach
 • 2003r. - Ukończone studia wyższe magisterskie - kierunek fizjoterapia AWF Katowice
 • 2003r. - Międzynarodowa Konferencja "Wczesna interwencja u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi" - Wrocław Fundacja Promyk Słońca
 • 2003r. - Szkolenie "Stymulacja polisensoryczna" - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2004r. - Warsztaty "Pielęgnacja i terapia dziecka niepełnosprawnego Metodą NDT" - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec Mgr T.Stefanowicz
 • 2004r. - Szkolenie "Pierwsza pomoc przedlekarska" - Fundacja Pomocy Dzieciom Żywiec
 • 2006r. - Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu do fizykoterapii - ERES MEDICAL - Żywiec
 • 2007r. - Masaż dziecięcy, masaż Shantala - Krystyna Miosga Gliwice
 • 2007r. - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej - ABAKUS Grant Kuratorium Oświaty
 • 2007r. - Kurs EEG Biofeedback Instytut EEG Praga - Fundacja Promyk Słońca Wrocław
 • 2009r. - "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci - obraz kliniczny , metody pracy- szkolenie - Lek.mgr Agnieszka Pisula z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
 • 2011r. - Kurs z zakresu Teorii, Metodyki i Praktyki Terapii Neurorozwojowej - Programowanie terapii neurorozwojowej - Katowice
 • 2012r. - Konferencja pt: "Dzieci z chorobami rzadkimi-leczenie, rehabilitacja, edukacja" - Fundacja Potrafię Pomóc Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 2014r. - Szkolenie: "Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi" - Fundacja Pracownia Kompetencji w Warszawie mgr Magdalena Szydłak
 • 2014r. - Szkolenie "Podstawy metody Vojty" - Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu
 • 2015r. - Kongres "Wybrane metody z fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna" REHA PLUS
 • 2015r. - Seminarium wprowadzające do "Terapii integracji sensorycznej Ayres SIAT, pedagogiki integracyjno-sensorycznej SIPäd" REHA PLUS
 • 2016r. - Nowoczesne metody w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu istniejących odleżyn. Pozycjonowanie pacjenta jako jeden z najistotniejszych czynników zapobiegania odleżynom. Mediqual Medex Żywiec