Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 08:04

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/krajowa-rada-konsultacyjna-ds-os/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/


Jednostki Samorządu Terytorialnego
- urzędy gmin
- gminne ośrodki pomocy społecznej
- starostwa powiatowe
- powiatowe centra pomocy rodzinie

Instytucje orzekające o stopniu niepełnosprawności
- Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
- Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Organizacje pozarządowe

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.