Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Uprawnienia osób niepełnosprawnych na poczcie

Uprawnienia osób niepełnosprawnych na poczcie PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 08:01

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z bezpłatnej usługi doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu, czy też przyjęcia przez listonosza prawidłowo opłaconej przesyłki w domu osoby niepełnosprawnej.

Ponadto placówki poczty powinny być dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza poruszającej się na wózku inwalidzkim, np. poprzez wydzielenie przystosowanych stanowisk; umieszczanie skrzynek pocztowych w miejscach ułatwiających skorzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.

Do skorzystania z bezpłatnej usługi pocztowej uprawnione są osoby z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego oraz niewidome i ociemniałe.

Osoby zainteresowane korzystaniem z w/w ulg powinny zgłosić zapotrzebowanie na taką usługę we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pocztowym lub u obsługującego rejon listonosza.

O szczegółowe informacje należy pytać bezpośrednio w najbliższym urzędzie pocztowym.

  

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.