Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Ulgi przy przejazdach liniami komunikacji miejskiej w Żywcu

Ulgi przy przejazdach liniami komunikacji miejskiej w Żywcu PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 07:48

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie ustawy uprawnione są następujące osoby:

 1. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach i placówkach specjalnych na przejazd z opiekunem z miejsca zamieszkania i ze szkoły: ( orzeczenie komisji lekarskiej wraz z ważną legitymacją ucznia)
 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi ( książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego)
 3. Przewodnicy towarzyszy inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego oraz ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika.

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie ustawy uprawnione są następujące osoby:

 1. Młodzież niepełnosprawna (orzeczenie komisji lekarskiej wraz z ważną legitymacją szkolną lub dowodem osobistym)
 2. Studenci szkół wyższych ( ważna legitymacja studencka)

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie uchwały Nr L III/473/2005 Rady Miasta w Żywcu z dnia 8 września 2005r. uprawnione są następujące osoby:

 1. Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie, a w przypadku osób niewidomych ich przewodnicy (ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez lekarza orzecznika)
 2. Dzieci do 4 lat (dokument rodziców lub opiekunów umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka do dnia 4 rocznicy urodzin)
 3. Osoby, które ukończyły 75 rok życia (dokument tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia)

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Żywcu na podstawie uchwały Nr L III/473/2005 z dnia 8 września 2005r. i NR XXV/213/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej w Żywcu uprawnione są następujące osoby:

 1. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat (dokument rodziców lub opiekunów umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka).
 2. Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przy czym ulga ta nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych lub kształcących się w trybie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, do ukończenia 21 roku życia ( ważna legitymacja szkolna)
 3. Osoby niesłyszące, jeżeli nie są uznawane za osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej egzystencji (orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające stopień niepełnosprawności lub Legitymacja Polskiego Związku Głuchych)
 4. Osoby niewidome, jeżeli nie są uznawane za osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich przewodnicy (orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub legitymacją Polskiego Związku Niewidomych)


Źródło: http://www.mzk.zywiec.pl/

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.