Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 06:35

   Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej od wielu lat funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej. W Polsce zawód ten został wprowadzony do polskiej klasyfikacji zawodów, w grupie Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

   Asystent osoby niepełnosprawnej ma za zadanie ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego, pomagać jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracować z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji. Jego zadaniem jest równie wspieranie osoby niepełnosprawnej w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zadaniem asystenta jest więc pomoc w umożliwieniu osobie niepełnosprawnej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a jednocześnie usługa ta polega na wykonaniu ściśle określonych zadań, nie koniecznie związanych z typowymi zadaniami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi.

Asystent może więc pomagać niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w nauce, asystować przy wykonywaniu pracy zawodowej, może pomagać prowadzić dom, pomagać podczas podróży.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która uzyska wymagane kwalifikacje, potwierdzone egzaminem.

Instytucję asystenta osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , która przewiduje pomoc asystenta, w przypadku gdy pracodawca zechce zatrudnić osobę niepełnosprawną. Asystenci osoby niepełnosprawnej znajdują również zatrudnienie np. w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w szpitalach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach poradnictwa rodzinnego, a także w szkołach i uczelniach wyższych.

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.