Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 06:16

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Dzięki uczestnictwu w WTZ osoby niepełnosprawne uzyskują szanse na rozwijanie:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym zawarte są wskazania do terapii zajęciowej.


WTZ mogą być prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Koszty utworzenia i działalności WTZ są współfinansowane m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego.

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.