Niepełnosprawność

Niepełnosprawność Drukuj
środa, 14 maja 2014 11:57

   Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność musi zostać potwierdzona wydanym, przez uprawnione organy orzeczeniem:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.