Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Fundacja Pomocy Dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom PDF Drukuj
czwartek, 30 stycznia 2014 11:35

Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000100243

 

Fundacja Pomocy Dzieciom została założona przez Krzysztofa Błechę w 1998 r. W roku 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
 

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 2. Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
 3. Świadczenie pomocy dzieciom chorym
 4. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 5. Działalność charytatywna
 6. Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
 8. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 9. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
 11. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 12. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 14. Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
 15. Promocja i organizacja wolontariatu
 16. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji
 17. Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej
 18. Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania pomocy społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy w/w osobom.

     W celu realizacji działań związanych z kompleksową terapią dzieci niepełnosprawnych i chorych Fundacja w 2005 r powołała jednostkę organizacyjną - Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci.

Organizujemy dowóz dzieci niepełnosprawnych do miejsc rehabilitacji i edukacji

 

Budynek CREdD

 

   Prowadzimy również działalność charytatywną na rzecz rodzin ubogich i wielodzietnych z terenu Powiatu Żywieckiego.
Realizujemy projekty humanitarne na terenie krajów Afryki i Ukrainy

Statut Fundacji Pomocy Dzieciom

pdf ico 

 

Rada Nadzorcza:
płk Henryk Cebrat
lek. med. Bogusław Syska
lek. med. Maciej Król

Zarząd Fundacji:
Prezes lek. med. Renata Błecha
W-ce Prezes Zofia Bury
Członek Zarządu lek. med. Krzysztof Błecha
Członek Zarządu mgr Seweryn Gawron

Biuro Fundacji
Dyrektor Biura Fundacji - mgr Małgorzata Tracz

data rejestracji fundacji: 5 luty 1998 roku.
nr księgi rejestrowej: 0000100243
regon: 070909374

 

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.