Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Informacja dla praktykantów/stażystów

PDF Drukuj

Informacja dla osób wnioskujących o odbywanie praktyki lub stażu
w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci, z siedzibą w Żywcu przy ul. Witosa 3

 1. O przyjęciu na praktykę/staż decyduje Dyrektor  Centrum. 
 2. Warunkiem  odbycia  praktyki/stażu  w  Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego  dla Dzieci, jest przedłożenie przez praktykanta/ stażystę następujących dokumentów:
  1. Skierowania  do odbywania  praktyki/stażu  wystawione  przez  uczelnię/szkołę wraz z zakresem   tematycznym   (dokumenty muszą być sporządzone w oryginałach, opatrzone pieczęciami uczelni/szkoły i podpisami upoważnionych  osób),  
  2. Umowę o odbywanie praktyki/stażu  przygotowane przez   uczelnię/szkołę (umowa musi  być sporządzona w  oryginałach,  opatrzona  pieczęciami  uczelni/szkoły  i podpisami osób upoważnionych do zawarcia  umowy). 
  3. Umowę sporządzoną przez uczelnię/szkołę dotyczącą  powierzenia danych osobowych praktykanta/stażysty, sporządzoną zgodnie z  przepisami Rozporządzania  UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: "RODO".
 3. Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjne dla Dzieci, z siedzibą w Żywcu przy ul Witosa 3, stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: "RODO", podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest  Centrum Rehabilitacyjno -Edukacyjne dla  Dzieci,
z siedzibą w Żywcu 34-300, przy ul. Witosa 3, tel. 33 860 25 13, www.fpd.ig.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. CREdD prowadzi operację przetwarzania danych osobowych,  gromadzonych w ramach działalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na CREdD, w tym   dla potrzeb realizacji  jego zadań statutowych. 
  (Podstawa prawna:  art.  6 ust. 1 pkt a, b, c i d, rozporządzenia  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
 3. Dane osobowe nie są  udostępniane osobom trzecim, chyba  że osoba, której dane dotyczą,   wyrazi na to zgodę.
 4. Dane  mogą być udostępniane  instytucjom  i podmiotom uprawnionym  do ich  otrzymywania na mocy prawa  oraz organom kontrolnym.
 5. Osobie, której dane  dotyczą  przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych, 
  • żądania od CREdD  sprostowania danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • do przenoszenia danych.
 6. Dane   osobowe przetwarzane są   przez  okres niezbędny  do osiągniecia celów,  dla których zostały zebrane,  chyba że obowiązek  dłuższego okresu ich przechowywania  został określony we właściwych przepisach prawnych.
 7. Osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże  w przypadku gdy:
  1. obowiązujące prawo  wymaga dłuższego  przechowywania danych,  prawdo do  usunięcia danych przysługuje po terminie określonym  we właściwych przepisach prawnych. 
  2. dane osobowe zostały pozyskane przez CREdD  w celu realizacji  programu dotowanego, w tym ze środków publicznych, prawdo do  usunięcia danych przysługuje po terminie określonym w umowie  z dotacjodawcą, o ile  obowiązujące przepisy prawa  nie przewidują dłuższego okresu przechowywania danych. 
 8. Osobie, której dane dotyczą  przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne  do zrealizowania zadań CREdD. W przypadku nie podania danych   osobowych  nie będzie możliwe  podjęcie współpracy z CREdD.  
 10. Administrator nie ma  zamiaru  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.     
 11. Dane nie podlegają profilowaniu.
 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.