Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Pomocy Dzieciom

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Pomocy Dzieciom PDF Drukuj
piątek, 25 maja 2018 07:15

OCHRONA   DANYCH   OSOBOWYCH

Zarząd Fundacji  Pomocy Dzieciom w Żywcu, informuje iż uchwałą nr 4/2018 z dnia 25.05.2018r.   powołał  wspólnego   Inspektora Ochrony Danych Osobowych   w Fundacji Pomocy Dzieciom  oraz Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
oraz prowadzi kontrolę przetwarzania danych osobowych.

Inspektorem Danych Osobowych   jest  Dyrektor Biura Fundacji  - Małgorzata  Tracz.
Dane kontaktowe  Inspektora:
Fundacja Pomocy Dzieciom
Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci
34-300 Żywiec, ul. Witosa 3,  tel.   33 860 25 13
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Pomocy Dzieciom

  Administratorem danych osobowych jest  Fundacja Pomocy Dzieciom  z siedzibą w Żywcu 34-300,
przy ul. Witosa 3, tel. 33 860 25 13, www.fpd.ig.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Fundacja prowadzi operację przetwarzania danych osobowych,  gromadzonych w ramach działalności.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia   obowiązku prawnego  ciążącego na Fundacji, w tym   dla potrzeb realizacji  jej  celów statutowych Fundacji
  (Podstawa prawna:  art.  6 ust. 1 pkt a, b, c i d, rozporządzenia  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
 3. Dane osobowe nie są  udostępniane osobom trzecim, chyba  że osoba, której dane dotyczą,   wyrazi na to zgodę.
 4. Dane  mogą być udostępniane  instytucjom  i podmiotom uprawnionym  do ich  otrzymywania na mocy prawa  oraz organom kontrolnym.
 5. Osobie, której dane  dotyczą  przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych,
  • żądania od Fundacji  sprostowania danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • do przenoszenia danych.
 6. Dane   osobowe przetwarzane są   przez  okres niezbędny  do osiągniecia celów,  dla których zostały zebrane,  chyba że obowiązek  dłuższego okresu ich przechowywania  został określony we właściwych przepisach prawnych.
 7. Osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych, jednakże  w przypadku gdy:
  1. obowiązujące prawo  wymaga dłuższego  przechowywania danych,  prawdo do  usunięcia danych przysługuje po terminie określonym  we właściwych przepisach prawnych. 
  2. dane osobowe zostały pozyskane przez Fundację  w celu realizacji  programu dotowanego, w tym ze środków publicznych, prawdo do  usunięcia danych przysługuje po terminie określonym w umowie  z dotacjodawcą, o ile  obowiązujące przepisy prawa  nie przewidują dłuższego okresu przechowywania danych. 
 8. Osobie, której dane dotyczą  przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  lecz niezbędne  do zrealizowania  celów Fundacji. W przypadku nie podania danych   osobowych  nie będzie możliwe  podjęcie współpracy z Fundacją. 
 10. Administrator nie ma  zamiaru  przekazywać  danych osobowych do państwa   trzeciego lub organizacji międzynarodowej.     
 11. Dane nie podlegają profilowaniu.

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.