Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego powojskowego terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego powojskowego terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu PDF Drukuj
środa, 27 maja 2015 07:12

logotypes

 

   W 2009 roku Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu przystąpiła do działań mających na celu zagospodarowanie zdegradowanego, powojskowego terenu należącego do niej w obrębie parku żywieckiego przy ul.Witosa. Opracowano projekty na budowę ogrodu terapeutyczno - rekreacyjno - edukacyjnego oraz rozbudowę istniejącego budynku Fundacji, którym ma siedzibę Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla dzieci.
 

   W 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace inwestycyjne związane z wyburzeniem powojskowych garaży i budynków magazynowych na terenie projektowanego ogrodu.
 

   W roku 2011 Fundacja otrzymała na realizację powyższych inwestycji wsparcie finansowe w wys. 2 381 134,18 PLN ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie: 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie: 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta.
 

   W chwili obecnej Projekt obejmuje działania polegające na rozbudowie istniejącego budynku Fundacji oraz zagospodarowaniu infrastruktury zewnętrznej otoczenia Fundacji poprzez budowę ogrodu terapeutyczno - edukacyjno - rekreacyjnego.
 

   Ogród terapeutyczno - edukacyjno - rekreacyjny dla dzieci obejmuje obszar o pow. ponad 8 tyś. m2 i położony jest na terenie zabytkowego żywieckiego Parku Habsburgów położonego przy starym i nowym zamku.
   Ogród został tak zaprojektowany, aby służyć przede wszystkim podopiecznym Fundacji oraz innym dzieciom uczestniczącym w działaniach organizowanych przez Fundację. Jego głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających poszerzenie możliwości rekreacyjnych oraz szeroko rozumianej edukacji dzieci będących pod opieką Fundacji, jak również stworzenie bazy do organizacji imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym. Ogród będzie zatem otwartym "placem zabaw" spełniającym funkcje edukacyjne i rekreacyjne zwłaszcza dla dzieci. Przyjęty układ kompozycyjny i komunikacyjny ogrodu umożliwi spacery , jazdę na wózkach inwalidzkich i rowerach, naukę chodzenia po różnych nawierzchniach /bruk drewniany, kostka, nawierzchnie żwirowe, płyty kamienne, nawierzchnie trawiaste, schodki i górka terapeutyczna/.
   Plac zabaw z kolei zawierać będzie wiele elementów rozwijających sprawność ruchową, umożliwiających realizację rozmaitych zestawów ćwiczeń odpowiednich dla poszczególnych grup dzieci, a nawet dla indywidualnych programów terapeutycznych poszczególnych osób. W ogrodzie powstaną warunki stwarzające możliwość pracy w "zielonych klasach", tj. plac z ławkami, altany, otwarte powierzchnie trawiaste na wolnym powietrzu, co będzie dodatkowym silnym bodźcem w programie nauczania. Program terapeutyczno - edukacyjny wzbogacony będzie także o "roślinne klasy", gdzie eksponowane będą rośliny o zróżnicowanej barwie i zapachu, zróżnicowanych konstrukcjach liści, różniących się w dotyku, umożliwiające rozwijanie wrażliwości na bodźce organoleptyczne. Przewidziano również przybliżenie użytkowników ogrodu do istniejącego cieku wodnego poprzez wykonanie podejść do wody oraz stworzenie miejsca bezpośredniego kontaktu z wodą w formie kamienia z wypływem wody.
 

Rozbudowa budynku Fundacji.
Powyższa inwestycja obejmuje z kolei dobudowę nowego budynku wraz z przewiązką łączącą obiekt z już istniejącym budynkiem Fundacji, a także utwardzenie części terenu poprzez utworzenie parkingu.
 

Projektowany budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, nawiązującym architekturą do budynku istniejącego.
 

   W dobudowanej części powstaną sale edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci wraz z specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi. Dzięki rozbudowie budynku istniejąca edukacyjna placówka Fundacji, tj. Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci będzie mogła zapewnić wysoki poziom świadczonych usług na rzecz dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększyć ilość dzieci i osób korzystających z pomocy, ze świadczeń i programów realizowanych przez Fundację.

 

rpo duze

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.