Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - "Aktywny samorząd" - pilotażowy program

"Aktywny samorząd" - pilotażowy program PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2016 07:24

PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna w 2016 roku realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program  skierowany jest  do osób niepełnosprawnych i  finansowany jest  ze środków PFRON.

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje,
że rozpoczyna realizację programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku

Celem główny programu - jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

 • moduł I  - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
 • moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
     Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
     Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
     Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
     Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
     Zadanie 1 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
     Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
     Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.

Od dnia 1 marca 2016r. do dnia 30 marca 2016r. trwa nabór wniosków dotyczących pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym moduł II.

Terminy naboru wniosków w ramach modułu I zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu - www.pcpr-zywiec.pl

Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek pod numerami telefonów (33) 861 94 19 oraz (33) 861 93 36.

 

Poprawiony: środa, 02 marca 2016 07:52
 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.