Nasze Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne SPEŁNIA WYMAGANIA stawiane przez MEN w zakresie działalności oświatowej na NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Nasze Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne SPEŁNIA WYMAGANIA stawiane przez MEN w zakresie działalności oświatowej na NAJWYŻSZYM POZIOMIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 lipca 2014 06:46

seoNa początku czerwca w naszej placówce odbyła się kilkudniowa ewaluacja prowadzona przez wizytatorów Śląskiego Kuratorium Oświaty mająca na celu ocenę działalności edukacyjnej naszej placówki. W wyniku ewaluacji sporządzono raport w którym oceniono nas na najwyższym poziomie w 5-cio stopniowej skali ocen.

 

 

 

Oto główne wnioski z raportu:

1.

Planowane i realizowane przez Placówkę działania w zakresie edukacyjnym, wychowawczym,terapeutycznym i rewalidacyjnym są różnorodne, interesujące dla wychowanków i przyczyniają się do ich rozwoju.

2.

Na miarę możliwości wychowanków są oni zapoznawani z celami uczenia, oczekiwaniami i postępami,co wpływa korzystnie na ich poczucie własnej wartości, umożliwiające autoprezentację i integrację ze środowiskiem lokalnym.

3.

Cała społeczność Centrum uczestniczy w monitorowaniu działań i wprowadzaniu zmian doskonalących ofertę Placówki oraz tworzeniu przyjaznego, sprzyjającego rozwojowi klimatu.

4.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji w modernizację i wzbogacanie bazy oraz podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli i specjalistów możliwa jest wszechstronna opieka, terapia i edukacja, pozwalająca wychowankom rozumieć, na miarę ich możliwości, świat, uczestniczyć w życiu społecznym, a przede wszystkim rozwijać swój potencjał poprzez indywidualne wsparcie każdego dziecka.

5.

W celu realizowania określonych prawem celów, treści i zadań Centrum starannie diagnozuje potrzeby swoich podopiecznych, tworzy indywidualne programy i realizuje je z uwzględnieniem bieżących potrzeb, zainteresowań, zdolności oraz wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i pomocy dydaktycznych, stwarzając dzieciom i młodzieży bardzo dobre warunki edukacji, wychowania i opieki.

6.

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, stwarza niepełnosprawnym wychowankom bezpieczne warunki pobytu, poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, wspiera swoich podopiecznych i ich rodziny w różnych sytuacjach życiowych, podejmuje wysiłek integrowania podopiecznych ze środowiskiem, włączając ich w funkcjonowanie otoczenia bliższego i dalszego, kształtuje postawy tolerancji i empatii w kontaktach interpersonalnych.

7.

Podejmowane w Centrum wielorakie i różnorodne działania odpowiadają potrzebom wychowanków, są akceptowane przez rodziców i mają wpływ na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań wśród podopiecznych.

PEŁNY RAPORT można przeczytać na stronie : http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000411096141.pdf

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 lipca 2014 07:17